Svensk vård kräver fler och bättre arbetsgivare

Bilden av att personal flyr till bemanningsföretagen stämmer inte. Och hyrpersonal och bemanningsföretag behövs på arbetsmarknaden. Om detta skriver jag idag på Dagens Medicins debattsida tillsammans med Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen, och Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör för Vårdföretagarna.

Dagens brist på vårdpersonal ger långa vårdköer, befintlig personal som arbetar långt mer än vad som är rimligt och i slutänden hotad patientsäkerhet. Att var tionde säng står tom på de stora sjukhusen, på grund av kompetensbristen, är ett exempel på dagens brister. I andra samhällssektorer hanterar man kompetensbrist, arbetstoppar och tillfällig personalbrist med innovativa lösningar där nyckelkompetenserna arbetar åt fler uppdragsgivare i taget. Här har vården mycket att lära.

På senare tid har fokus riktats mot vårdbemanning generellt och bemanningsföretag inom vård specifikt. Men bilden av personal som flyr landstingen till bemanningsföretagen stämmer inte. Den totala personalkostnaden för bemanningspersonal utgör enbart 3,3 % inom riket. Under årets tre första kvartal växte bemanning inom hälsa och sjukvård med bara 3 procent jämfört med samma period 2015. Detta kan jämföras med 18 procent inom IT-sektorn och 19 procent inom byggsektorn under samma tidsperiod.

Sedan valfrihetsreformerna på 1990-talet har vi vant oss vid att välja själva. Vi värdesätter hög tillgänglighet och god kompetens. I dag behövs de privata företagen mer än någonsin för att avlasta kommuner och landsting, klara framtidens utmaningar och kunna behålla den välfärdsnivå vi vill ha i Sverige.

Efterfrågan på effektivt använd kompetens inom vården är skriande. För att möta de krav som ställs på en modern välfärd måste det finnas många alternativ. Att hålla fast vid landstingsdominansen genom till exempel vinstförbud och hyrstopp för personal löser inga problem. För att nå en lösning måste vården bli bättre på kompetensförsörjning.

Förutom att vara en nyckel i framtidens vård och omsorg bidrar tjänsteföretagen också till bättre arbetsplatser. I en medarbetarundersökning som Bemanningsföretagen gjort bland medarbetare inom vårdsektorn uppger 94 procent att de skulle rekommendera arbetet till andra. Nio av tio instämmer i påståendet att det känns meningsfullt att arbeta som inhyrd. Det finns ingen grupp inom bemanningsbranschen som trivs så bra på jobbet som de läkare, sjuksköterskor och administratörer som arbetar inom vårdbemanning.

Det är också tydligt att anställda inom privata vårdföretag mår bättre än kollegorna inom landstingen. Inom hälsa och sjukvård är andelen sjukskrivna (mellan 15 och 89 dagar) av totala antalet medarbetare 10,4 procent i offentlig sektor, men bara 8,7 procent inom privat sektor visar statistik från SCB från i år (siffrorna gäller 2014).

Det investeras enorma resurser i hälso- och sjukvård i Sverige och vi har fler läkare och sjuksköterskor än någonsin tidigare. Ändå har vården stora problem. Vårdföretag, bemanningsföretag och privata tjänsteleverantörer är en avgörande del i lösningen. Genom att arbeta ännu mer med olika driftsformer och smart kompetensförsörjning kan vården också i framtiden erbjuda god tillgänglighet och bred valfrihet, men framförallt hög patientsäkerhet.