LO på väg åt rätt håll?

Det är bra när LO-ekonomerna ser problemen med höga skatter på arbete och höga marginalskatter. Om LO är på rätt väg i skattefrågan vore det mycket välkommet. Men då behöver man också se att lägre skatter faktiskt ger högre skatteintäkter.

Det var vid ett seminarium i onsdags, arrangerat av riksdagens skatteutskott, som LO-ekonomen Torbjörn Hållö lyfte fram höga marginalskatter samt överlag hög skatt på arbete som problem med dagens skattesystem. Hans idéer handlade bland annat om att höja grundavdraget och att avskaffa den värnskatten, som är den högsta marginalskatten. Men också om att generellt sänka kommunalskatten.

LO-ekonomernas inspel är mycket välkommet. I en kunskapsekonomi som domineras av tjänster blir hög skatt på arbete och höga marginalskatter rent skadligt. Man bromsar det som faktiskt växer. Sedan skulle man kunna efterfråga mer från LO som gäller synen på dynamiska effekter. Om att lägre skatter ger större skatteintäkter.