Entreprenörskapsutredningen ger regeringen chansen att göra något bra för företagen!

Utredningen om Entreprenörskap ger regeringen en möjlighet att äntligen göra något bra för företagandet i Sverige. Utredningen innehåller en hel rad av förslag som skulle göra det lättare för entreprenörer och företag att växa och anställa. Synd bara att utredare inte fick mandat att ge förslag på skatteområdet. För det behövs verkligen.

För några veckor sedan tog näringsminister Mikael Damberg emot betänkandet Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72). Arbetet har letts av professor Pontus Braunerhjelm.

Utredningen innehåller en mängd förslag som skulle underlätta entreprenörskap och företagande i Sverige. Äntligen, får man konstatera.

Efter en räcka av vinstförbud, ökad beskattning av fåmansbolag och ett nostalgiskt men fruktlöst tillbakablickande på Sveriges industriera, kommer nu ett förslag som faktiskt skulle göra det bättre för svenska företag. Pontus Braunderhjelm har lagt upp bollen på straffpunkten för regeringen, nu återstår att sätta den i mål.

I utredningen finns bland annat ett förslag om hur företagare ska ges ”en andra chans” efter en konkurs. Det är välkommet, eftersom en konkurs i Sverige inte bara innebär ett personligt misslyckande. Företagaren kan också tvingas gå från hus och hem, då man satt den egna bostaden som säkerhet för företagslånen. OECD visar också att Sverige ha det hårdaste systemet när det gällare företagares insolvens och att det skrämmer många från att starta eget.

De som varit företagare bör få fortsätta att vara företagare. Deras kompetens behövs. De måste få, inte bara en andra, utan många fler chanser.

Mer olyckligt är att regeringen satt grimma på utredningen när det gäller skatter. Utredaren har inte fått ge några förslag på området. Utredningens genomgång ger dock syn för sägen. Reformer på skatteområdet är absolut nödvändiga för entreprenörernas framtid i Sverige.