En människa är sin familj mer än sitt jobb

Den kommer efter tredje månaden ungefär. Många expats och inflyttade kan vittna om det. När alla flyttbestyr är klara, boende och skola för barnen är klart och man har just hittat en vardag i jobbet. Då kommer etableringschocken. När allt det man strävat efter är på plats kommer tomhet och ibland till och med depression. Det nya landet är inte vad man väntat och hemlängtan står i farstun. En stor investering för såväl arbetstagare som arbetsgivare står på spel.

Det finns ingen högskoleutbildning i relocation management, eller omlokalisering på svenska. Stora företag har egna modeller och i relocation-branschen som växt fram för att möta behovet bygger experter upp sin egen erfarenhet. Det gör att det finns väldigt många olika sätt att lösa frågan om att integrera utlandsfödda medarbetare på arbetsplatsen.

Jag har stämt träff med Zlatka Loukarsky på frukost en tidig decembermorgon. Vi möttes i samband med ett Almega-seminarium om hur man attraherar utländska talanger och hur vi får utländska studenter att stanna i Sverige.

– De flesta företag som anställer utländsk arbetskraft missar att ta hand om hela människan, samt medföljande. De ser bara kompetensen de behöver och glömmer att det är en människa med känslor och i många fall familj som de får, säger Zlatka. Interkulturell kompetens är nödvändig för en lyckad rekrytering. Nyckeln är att förbereda dem med interkulturellt stöd och medföljandestöd. Den interkulturella aspekten är även mycket viktig för att göra ett bra jobb i det nya landet.

Zlatka Loukarsky arbetar idag som Global Mobility Specialist på Electrolux men har lång erfarenhet av relocation management. En bransch hon hamnade i av en slump när hon anmält sig till att ta en masterprogram i spanska vid Stockholms universitet och behövde ett sommarjobb. Sommarjobbet hos relocationfirman, Human Entrance, visade sig vara så roligt att hon avsade sig utbildningsplatsen och engagerade sig på heltid i att bistå expats och deras familjer. Zlatka hade en perfekt bakgrund för jobbet, eftersom mycket av det hon skulle arbeta med hade hon upplevt själv. Zlatka föddes i Bulgarien under kommuniststyret. Som 20-åring deltog hon i ett utbytesprogram för tyska som andraspråk i München, en stad som hon blev så förtjust i att hon direkt efter avslutade studier återvände som aupair.

Med hjälp av sin värdfamilj kom hon in på universitetets magisterprogram i språk, inkluderande bland annat spanska och skandinaviska språk. Förälskad i Astrid Lindgrens berättelser åkte hon i januari 2004 till Sverige för att studera. Men hon inhystes i en studentbarack på en mörk parkeringsplats i Huvudsta, utanför Stockholm, där hon kände hon sig otrygg och ensam så efter fyra månader gav hon upp och flyttade till Madrid.

När hennes man blev klar med sina studier i München flyttade han efter, men han fann sig aldrig tillrätta. De bestämde att ge Sverige en ny chans och det är då Zlatka flyttar till Sverige på riktigt. Men den här gången var förutsättningarna helt annorlunda.

Efter arbetet på relocationfirman börjar hon arbeta på Klarna som vill attrahera utländsk personal.
– Ganska ofta upplever jag att företagen inte inser hur viktig den medföljande är. Om inte medföljande trivs så kan rekryteringen att haverera. Den anställde måste må bra hemma för att göra ett bra jobb. Det är inte lika lätt när man flyttat från ett annat land och inte har något nätverk i landet, säger Zlatka.

– Jag jobbar inte alltid by the book, missförstå mig rätt, alltid inom lagens ramar, men kanske jag jobbar mer med känslor än andra. Jag frågar hur det är hemma och hur partnern kommit till rätta och försöker hjälpa även dem. Det är viktigt att sätta förväntningarna på realistisk nivå från början. De attraktiva talangerna kommer ofta från Asien eller USA och är vana vid en helt annan service än vi normalt erbjuder i Europa. Företagen löper risk att talangerna blir besvikna på mottagandet, reser här ifrån och företagets stora investeringar med dem.

En studie från 2013 av EY visar att familj och medföljande är den största utmaningen för internationella anställningar. Eftersom det är allt vanligare att även den medföljande har en egen karriär ökar problemet. Men det kan också vara en möjlighet. På KTH har man anslutit sig till ett globalt nätverk för ”dual mobility” som handlar om att skapa förutsättningar för medföljande att skapa nätverk och ev. också finna ett eget jobb, för att man insett att de är avgörande för en lyckad rekrytering.

De som flyttar är ofta oförberedda på etableringschocken och företag har mycket att vinna på att förbereda såväl nyanställda utlandsfödda som expats på vad de har framför sig. Eftersom det inte finns någon direkt utbildning i relocation management så förbises det också ofta i HR-utbildningar och såväl stora som små företag riskerar att ta för lätt på det.

– Vinnare i den globala konkurrensen om kompentensen är det företag som ser människan och bäst tar hand om den individens hela livssituation, avslutar Zlatka.