Debattduell med Byggnads om varför vi behöver sifferlösa avtal

I en debattduell på sajten Arbetsmarknadsnytt diskuteras just nu sifferlösa avtal mellan Almega och Byggnads ordförande Johan Lindholm. Almegas utgångspunkt handlar om att det är arbetsgivare, fack och anställda lokalt som har bäst kunskap om verksamheten och därför finns det en logik i att lokal lönesättning bättre speglar verkligheten än om centrala fack och arbetsgivarorganisationer ska fatta dessa beslut.

När fack och arbetsgivare i Stockholm förhandlar fram centralt bestämda löneökningar blir det ofrånkomligen så att man ska hitta en nivå som passar alla. Det slutar oftast i en nivå som egentligen inte passar någon.

Ett uppenbart problem med att försöka använda en och samma modell, och en centralt satt siffra i det centrala avtalet, för många tusentals företag och deras anställda är givetvis att den sortens avtal inte tar hänsyn till hur verksamheten ser ut på ett enskilt företag.

Därför har Almega och ett flertal av våra motparter enats om det som kallas för ”sifferlösa avtal”. I praktiken är det kollektivavtal som inte reglerar takten på löneökningarna.

En av de största fördelarna med sifferlösa avtal är att lönesättningen blir så mycket mer verksamhetsnära och att lön på ett bättre sätt kan kopplas till individuella arbetsinsatser.

För företag inom tjänstesektorn, där personalen ofta är den största utgiften men också den största tillgången, finns det en stor fördel med avtal som skapar mer flexibilitet och stärker kopplingen mellan den anställdas prestation och nivån på löneökningen.

Det ger större möjligheter för den anställda att påverka sin egen löneutveckling och ger företaget bättre förutsättningar att satsa på nyckelpersonal.

Almega tittar nu tillsammans med våra fackliga motparter på hur vi kan gå vidare och hitta former för att teckna fler sifferlösa avtal med lokal lönebildning.

Det skulle göra den svenska arbetsmarknaden mer dynamisk och konkurrenskraftig och skapa bättre förbättringar för både medarbetarna och företagen i det nya näringslivet som växer fram.

Läs debattduellen här