Dags att reformera det svenska skattesystemet

I dag skriver jag på Svenska Dagbladets debattsida om behovet av att reformera det svenska skattesystemet för att bättre möta framtiden. Just nu växer vårt nya näringsliv fram och i takt med digitaliseringens landvinningar utvecklas helt nya tjänster och sektorer som tidigare inte funnits. Det klassiska industrisamhället övergår allt mer i ett mer tjänstebaserat näringsliv. Det svenska skattesystemet måste underlätta jobbskapandet i det, inte försvåra det.

Almega och förbunden inom Almega, som tillsammans representerar 11 000 medlemsföretag, ser på nära håll allt det positiva som följer med den utvecklingen, men vi ser också det som bromsar tjänsteföretagen och det nya näringslivet. En starkt begränsande faktor är det svenska skattesystemet som är konstruerat för ett industrisamhälle där lönekostnaderna var en liten del av företagens totala ekonomi. Staten beskattade arbete hårt, vilket innebär att vi idag har en med internationella mått mätt hög arbetsgivaravgift i Sverige och ett skattesystem där arbete är det som beskattas hårdast.

Hos tjänsteföretagen och våra medlemsföretag är personalkostnaderna en väldigt stor del av den totala ekonomin och därför är höga skatter på arbete särskilt belastande för dessa företag.

I dag består nästan två tredjedelar av statens skatteintäkter av beskattning på arbete, inklusive arbetsgivaravgifterna. Till det ska läggas att Sverige har världens högsta marginalskatter. Det är den extra skatt man får betala när man tjänar över ett visst belopp.

Därför föreslår vi från Almega att regeringen borde tillsätta en bred utredning med uppdrag att se över hela skattesystemet. Syftet måste vara att skapa ett hållbart system som underlättar jobbskapande och samtidigt finansierar framtidens välfärd. Ett system som får hela skattekakan att växa. Där utgångspunkten är att Sverige är en kunskapsekonomi, och där de bärande delarna i ett nytt skattesystem måste vara sänkt skatt på arbete och lägre marginalskatter.

Här kan du läsa hela debattartikeln