Välfärds­företag får inte uttala sig om välfärdsutredningen

Utredning om vinster i välfärden fortsätter på inslagen kritiserad väg. Avslöjanden om ett felaktigt urval av företag i analysen, en forskare som hoppade av utredningen för att rädda sitt eget skinn och en doktor i ekonomi som kritiserade Reepalu för att felaktigt använda dennes forskning var bara början. Nu har utredningen gått ut för remiss – och det visar sig att regeringen inte bemödat sig att fråga ett enda av de över tio tusen berörda företagen om hur förslaget påverkar dem, förutom statligt ägda Lernia.

Ilmar Reepalus sätt att utreda frågan om vinster i välfärden har skadat förtroendet för statens offentliga utredningar. Tiden när man oavsett politisk hemvist kunde lita på att våra statliga utredare gör sitt yttersta för att ge en objektiv och rättvis beskrivning av verkligheten och underbygga sina förslag med vederhäftiga fakta verkar vara förbi.

Det dröjde inte länge innan Reepalus utredning stötte på patrull. När storleken på vinsterna i välfärden skulle kartläggas tittade Reepalu på helt fel företag. 78 av de 100 största företagen inom utbildning som ingår i underlaget har ingen offentlig finansiering över huvud taget. Varför, Ilmar Reepalu, räknar du på vinsterna från Skid-VM i Falun AB och Trelleborgs albanska kulturförening när du ska bedöma vinsten i friskolor? (SvD)

Falun

Utredningens andra motgång var inte mindre. Reepalu anlitade forskare Joachim Landström, doktor i företagsekonomi i Uppsala, för att beräkna ”övervinster” utifrån urvalet ovan. Men när det uppdagades att det hela syftade till att ge en missvisande bild av vinster i välfärden hoppade Landström av Reepalus utredning för att rädda sitt rykte. Landström själv säger att Reepalu ”tog mina slutsatser, slet dem i småbitar och slängde bort nästan allt. Det han behöll ändrade han på för sina syften”. (Dagens Samhälle)

landström

Men problemen med utredning är inte över i och med detta. Det visar sig att Reepalu även har använt sig av ekonomie doktor Mikael Runstens forskning. Problemet för Reepalu är att han avsiktligt eller oavsiktligt missförstått vad Runsten säger. För, om han hade förstått det, så hade Reepalu inte haft glädje av Runstens forskning. ”De har tvärtom gjort en helt orimlig tolkning”, skriver Mikael Runsten i en debattartikel i Dagens Industri.

runsten

Inte bara en, utan två, forskare tar nu avstånd från Reepalu och menar att han använder deras respektive forskning på felaktigt sätt. Forskare som behöver ta avstånd för att behålla sin trovärdighet. Reepalu däremot fortsätter på inslagen väg och passar i slutskedet på att sänka förtroendet för statliga utredningar ytterligare.

För när Reepalus utredning nu ska ut på remiss hos berörda instanser är de som påverkas allra mest av utredningen inte ens påtänkta. Ett förslag som innebär stora förändringar för över tio tusen företag och deras medarbetare – och när vi läser remisslistan ges dom inte ens möjligheten att tala om vad förslaget har för inverkan på deras verksamheter.

Det kanske inte är så konstigt förvisso, för effekten av utredningen avslöjar den avhoppade forskaren Landström i en tweet:

landström2