Referat från seminarium Arbetskrafts­invandring eller företagsutvandring

Idag, den 30/11-2016, arrangerade Almega ett seminarium med denna rubrik för att sätta fokus på arbetskraftsinvandringens betydelse, men också på de problem som finns och behovet av lösningar för stärkt talangattraktion till Sverige.

Moderator var Andreas Bergström, Vice vd för Fores – en grön och liberal tankesmedja som bland annat fokuserar starkt på migrationsfrågorna.

Seminariet inleddes av Ulf Lindberg, Näringspolitisk chef på Almega. Ulf beskrev behovet av internationell talang i näringslivet och Almegas arbete med att sätta begreppet kompetensinvandring –  som illustrerar att det handlar om högkvalificerad arbetskraft.

2

Därefter höll Karin Ekenger, Arbetsmarknadsexpert vid Svenskt Näringsliv, en presentation om den historiska utvecklingen av arbetskraftsinvandringen och gav en översikt över antalet tillstånd som beviljats sedan 2008.

3

Karin Ekenger har också gett utredningsuppdrag till Jonas Öhlin, Damvad, som har resulterat i flera rapporter om arbetskraftsinvandringens betydelse och effekter på enskilda företag såväl som Sveriges ekonomi. Resultaten visar på betydande positiva effekter, högre tillväxt och ökade skatteintäkter bland annat.

4

Därefter drog Fredrik Voltaire, Näringspolitisk expert, Almega rapporten ”One-stop-shop för arbetskraftsinvandring”. Med en analys av varför arbetskraftsinvandring är nödvändigt, och ett antal förslag kring förenklad och mer serviceinriktad myndighetshantering. I rapporten beskrivs också den krångliga migrationsprocessen och andra hinder mot arbetskraftsinvandring.

5

6

Nästa talare var Clarence Crafoord, Vd för Centrum för Rättvisa, som presenterade rapporten ”Arbetskraftsinvandrarnas rättslöshet i Sverige”. Centrum för Rättvisa har gått igenom 450 domstolsfall där arbetskraftsinvandrare utvisats. Dessa utvisningar har skett mot bakgrund av att Migrationsverket identifierat små brister i arbetsgivarnas förfarande. Clarence konstaterade att många enskilda arbetskraftsinvandrare drabbats hårt, liksom företagen, av Migrationsverkets bedömningar som på flera sätt strider mot grundläggande juridisk praxis och till och med mot befintlig lagstiftning. Troligtvis finns det grund för ett betydande antal stämningsansökningar mot den svenska staten, menade han. Ett exempel är att kravet på gemenskapsföreträde, som Migrationsverket tolkat som att jobbet måste annonseras i EU i tio dagar för att arbetstillstånd ska beviljas, inte har lagstöd. Migrationsverket har nu mjukat upp sin inställning i denna fråga, men är fortsatt strikt exempelvis vad gäller små och korta avvikelser från villkoren i arbetserbjudandet.

7

(Länk till rapport)

Därefter följde en paneldiskussion med tre företagsrepresentanter. Nicklas Lindberg, People & Performance Specialist, Paradox Interactive; Carl-Johan Hamilton, vd Ants, Rickard Öhrn, vd ChyronHego.

8

Carl-Johan inledde med att berätta hur snabb ordet sprider sig till potentiella arbetskraftsinvandrare runt om i världen att i Sverige blir många utvisade. Han tog också med emfas upp sina upplevelser av att stångas med Migrationsverket och av långa väntetider på beslut kring ansökningar om arbetstillstånd. Nicklas berättade om den stora utmaningen för dataspelsbranschen att hitta rätt kompetens, det är en snabbt växande exportindustri som bygger på spetskompetens inom ett snävt område. Behovet av mer stödjande och serviceinriktade myndigheter bekräftades, det behövs någon form av one-stop-shop lösning. Rickard berättade om sitt företag som jobbar med tekniska lösningar för grafisk presentation av bland annat sportresultat i tv. Han tog också upp ett aktuellt exempel från sitt företag, de har en medarbetare med svensk universitetsexamen som nu riskerar utvisning. Anledningen är att man tolkat den formulering som finns i utlänningslagen och som fanns i Migrationsverkets första version av arbetserbjudandet ”kollektivavtal eller branschpraxis” som att det finns utrymme för flexibilitet. Situationen i Rickards företag är att alla anställda efterfrågar hög lön framför vissa försäkringar exempelvis livförsäkring. När Migrationsverket förtydligade i arbetserbjudandet att livförsäkring krävs så tecknade Rickards företag det, men för Migrationsverket saknar det betydelse. Fel kan inte rättas till under resans gång.

Slutligen vidtog en politisk diskussion mellan Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i Socialförsäkringsutskottet, Johan Forssell (M), migrationspolitisk talesperson och Johanna Jönsson (C) talesperson för integration- och migrationsfrågor. Johanna och Johan talade om det tilläggsdirektiv utskottet tagit beslut om men också att man ser med oro på att tre veckor gått sedan dess utan att regeringen fattat beslut i frågan. Fredrik menade på att den sittande utredningen kan komma att adressera dessa frågeställningar i sitt slutbetänkande.

9

Rapporten One Stop Shop och aktuella presentationer hittas här.

Vill passa på och tacka alla medverkande för en strålande insats, särskilt moderatorn Andreas Bergström. Tack!