Hjälp till att forma världshandeln!

För att handelsavtal ska bli så bra som möjligt så tar EU-kommissionen emot synpunkter från företag med relevanta erfarenheter.

Frihandel handlar om mycket mer än TTIP, frihandelsavtalet med USA. Företag i alla länder är beroende av fungerade handelsavtal och EU-kommissionen arbetar oförtrutet vidare med att arbeta fram bilaterala avtal i väntan på att WTO-drömmen en gång besannas. För att avtalen ska bli så bra som möjligt för de europeiska företagen behöver EU-kommissionen information om företagens erfarenheter av handel med partnerländer. Nu har turen kommit till att teckna avtal med Mexico och Indonesien.

Har du erfarenhet av de länderna så svara gärna på EU-kommissionens konsultationer.

Indonesien där svar ska sändas senast den 1 december till trade-industry@ec.europa.eu.

Mexico senast den 25 januari 2017 till Trade-EU-Mexico-Consultation@ec.europa.eu, men vill du att även Business Europe tar upp de handelshinder du mött i Mexico så behöver de svar redan den 15 december 2016. Kontaktperson på Business Europe är Eleonora Catella e.catella@businesseurope.eu . Skicka gärna en kopia till mig med, så kan jag hjälpa till att följa upp det.