Ett större Sverige som ger plats åt mångfald

Idag medverkade jag på mångfaldskonferensen Diversity Index i Malmö, där man för femte året i rad delade ut Mångfaldspriset inom sju olika kategorier. Jag hade äran att få dela ut ett av priserna, i kategorin ”Etnicitet”, till Kristianstadsbladets satsning Mosaik. Med den satsningen har tidningen öppnat en väg in i den svenska samhällsdebatten och det svenska samhället för de som ännu inte kan  svenska genom att de, utan kostnad, kan följa med i den lokala debatten och i nyhetsflödet på sitt eget språk.

IMG_1198.JPG

Under eventet fick jag också chansen att tala på temat varför ökad mångfald är så viktigt för näringslivet och för oss på Almega. För de drygt 11 000 medlemsföretag som finns i de sju förbunden inom Almega är nämligen mångfaldsfrågan central. När jag pratar med dem beskriver de tydligt att mångfalden inte bara är en självklarhet, utan också en nödvändighet, för dem. Inte minst på de här tre sätten:

  1. Mångfalden stärker konkurrenskraften. Att vi hittills lyckats rätt bra i Sverige beror på att vi har en 150-årig historia av fri företagsamhet och att driftiga personer från andra länder kunnat etablera sig här. Vi är ganska vana vid att få sätta trender och ha ett försprång på flera områden. Men eftersom kommer präglas ännu mer av globaliseringen och av tilltagande internationell konkurrens så kommer vi inte kunna leva på några gamla meriter. Duktiga och framgångsrika svenska företag måste kunna ställa om sin verksamhet snabbt, när förutsättningarna förändras. När konkurrensen blir allt skarpare måste fler av våra företag vända sig till den globala marknaden, också när det gäller att hitta rätt kompetens.

Och faktum är att vi är där, redan idag. För vi har inte alltid omfattningen och spetsen av den kompetens som behövs för att möta den framtida konkurrensen. 96 % av världens befolkning bor utanför Sverige. Om våra företag ska kunna ligga på topp måste de också vända sig utanför Sverige för att hitta rätt kompetens. Dagens och morgondagens framgångsrika tjänsteföretag har inte råd att gå miste om talangerna.

  1. Mångfalden innebär en starkare rekryteringsbas. Vill man vara en modern och attraktiv arbetsgivare måste man ha ett mångfaldstänk i sin verksamhet – och det måste synas också i ledarskapet.

De företag som kommer lyckas med det kommer också kunna behålla sina medarbetare, samtidigt som de kan attrahera ny, ibland unik, kompetens till sitt företag. En större variation av sökande kommer känna sig kallade att söka, vilket i sig gör företaget än mer attraktivt för de som är arbetssökande.

  1. Mångfalden ökar allas kapacitet. Vi människor är inte likadana. Vi kommunicerar olika, har olika vanor och olika värdegrunder. De olika erfarenheter vi har med oss gör oss tillsammans starkare. Genom att ta vara på våra olikheter och bejaka mångfalden kan alla medarbetare växa, vilket ger en mer innovativ och dynamisk miljö på arbetsplatsen. Att bejaka och ta vara på mångfalden kan både fungera som  kompetensutveckling, och ge värdefull arbetslust.

Vi behöver lägga grunden för ett större Sverige. Ett Sverige som medvetet ger plats åt mer mångfald, mer entreprenörskap, nya tankar och starkare framtidstro. För faktum är att mångfald och nya idéer kan få oss att växa –  som individer, som företag och som land.”