En välfärdsutredning som motarbetar välfärden

Välfärdsutredningens förslag med bland annat tak på vinstuttag är fel och farligt. Om det genomförs kommer det att vara ett dråpslag mot många välfärdsföretag.

Välfärdsutredningens betänkande föreslås detaljstyrande regler för företag inom vård och omsorg. Förslagen gör det svårt – eller omöjligt – att driva såväl små som stora företag. Och utan mångfalden av vård- och omsorgsalternativ försvinner i praktiken valfriheten för både patienter, omsorgstagare och medarbetare.

De stora förlorarna är de som valt, eller valt bort, skola, hemtjänst eller vårdcentral som drivs privat.

  • 340 000 barn och elever i förskolor och skolor som drivs i aktiebolagsform.
  • 60 000 gamla som har rätt till hemtjänst.
  • Alla de människor som varje år tillsammans gör över 20 miljoner patientbesök hos privata vårdgivare.

Kvaliteten i privat driven välfärd är lika bra, eller bättre, än den i offentlig regi och konkurrensen har lett till att kvaliteten även ökat i de offentliga verksamheterna.

Om välfärdsutredningens förslag blir verklighet kommer många välfungerande förskolor, skolor, vårdcentraler och hemtjänstföretag att försvinna. Det tycker vi är dåligt! På den här sidan kan du läsa mer om vad Almega tycker om privata alternativ och vinster i välfärden. 

Joachim Landström, Universitetslektor i företagsekonomi vid Uppsala universitet och Reepalu-utredningens egen expertkommentator, är starkt kritisk till förslaget om vinstbegränsningar:

 

Vinstmarginal enligt Reepalu vs vinstmarginal enligt övriga Sverige

Ulla Andersson (V) och Anna-Karin Hatt, VD för Almega, debatterar om att många välfärdsbolag gör så kallade "övervinster":

debattAK_Ulla.jpg

Möt företagare och medarbetare i välfärden

Foretagsexempelkvadrat.jpg   Foretagsexempelkvadrat2.jpgForetagsexempelkvadrat3.jpg