Vad kostar den psykiska ohälsan arbetsgivare?

Den psykiska ohälsan i samhället har uppmärksammats allt mer de senaste åren och kostar stora summor för såväl företag som samhälle, förutom att det orsakar stort personligt lidande. Karolinska Institutet inbjuder till ett seminarium om en ny modell för beräkning av arbetsgivarens kostnader för den psykiska ohälsan.

Karolinska Institutet, KI, har ett flerårigt forskningsanslag från regeringen och parterna på arbetsmarknaden genom AFA. KI har tagit fram en modell för beräkning av arbetsgivarens kostnader för den psykiska ohälsan, i ett arbete med att ta fram evidensbaserade metoder. KI arrangerar ett seminarium för arbetsgivare och andra intressenter där de presenterar sitt verktyg.

Inbjudan från Karolinska Institutet

Psykisk ohälsa är numer den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige och står för drygt 40 procent av sjukfrånvarokostnaderna. Den totala kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige beräknades år 2012 uppgå till 184 miljarder kronor (det motsvarar ca 36 000 kronor per person i arbetsför ålder).

Med hjälp av det Arbetshälsoekonomiska analysverktyget får du som arbetsgivare, eller företagshälsa, vägledning och en praktisk guide för hur du kan beräkna kostnaderna för psykisk ohälsa i din organisation.

Vill du veta mer om vad den psykiska ohälsan kostar för just din organisation – boka in den 9 december 2016 – då vi lanserar det Arbetshälsoekonomiska analysverktyget.

Lanseringsseminariet är ett heldagsevenemang som riktar sig till alla intressenter som vill informera sig och få en introduktion i analysverktyget. Förmiddagen är främst fokuserad på att ge en introduktion i det Arbetshälsoekonomiska analysverktyget. Eftermiddagen ger en praktiskt utbildande vägledning i hur man arbetar med, och för in, det Arbetshälsoekonomiska analysverktyget i den egna verksamheten.

När: 9 december 2016, kl. 09.30-16
Var: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Heldag (09.30-16.00): 1 600 kr exkl. moms
Förmiddag (09.30-12.00): 800 kr exkl. moms

Anmälan

Du anmäler dig till seminariet via hemsidan fhvforskning.se.  Antalet platser är begränsat så se till att boka din plats redan idag.

Kontakt

Vid frågor om lanseringsseminariet och dess innehåll kontakta:

Carl Strömberg, 08-524 872 89

Vid frågor om anmälan och faktura, kontakta:

Caroline Almqvist, 018-67 15 22