Tjänsteinnovation för global konkurrenskraft

Igår hade jag förmånen att få vara med och inspirationstala om tjänsteinnovationer under en workshop som följde efter en seminarieserie anordnad av riksdagsledamoten Penilla Gunther. Under seminarieseriens gång har aktörerna i innovationssystemet kunnat träffas för att lyssna på varandra och se styrkor och svagheter i systemet. Och är det något som bör stå högt upp på den politiska agendan så är det fler reformer för att stärka vår kompetens inom tjänsteinnovation, för att stärka dagens och framtidens entreprenörer, och för att skapa bättre förutsättningar för fler företag att växa och skapa nya jobb.

Det Sverige vi lever i idag domineras helt och hållet av tjänster. Över 80 procent av alla nya svenska jobb som skapats de senaste två decennierna har skapats i tjänstesektorn, merparten i våra kunskapsintensiva tjänsteföretag. Också tjänsteinnehållet i Sveriges export växer, och idag är tjänsteinnehållet så högt som hela 60 procent, vilket tydligt bidrar till att hålla uppe vår tillväxt.

Sverige ligger också långt fram när det gäller forskning och innovationer. Vi vet att vi är ett av de länder i världen som satsar allra mest på forskning och utveckling. Och det har märkts också i regeringens forskningspropositioner. Faktum är att de senaste två forsknings- och innovationspropositionerna inneburit en ökning av regeringens satsningar på forskning och utveckling med hela 9 miljarder kronor. De offentliga FoU-utgifterna beräknas nu uppgå till 34 miljarder kronor, vilket motsvarar 3,7 procent av den totala statsbudgeten.

Men det handlar inte bara om pengar. I OECD:s senaste utvärderingar av det svenska innovationssystemet trycker de på att vi i Sverige också måste bli bättre på att omsätta våra investeringar i forskning och utveckling i ekonomiska effekter, det vill säga i ökad innovation.

Dagens svenska näringsliv är en integrerad del av det globala näringslivet. Det betyder att vår konkurrenskraft är starkt beroende av andra. Samtidigt som den är starkt beroende av vår förmåga att utveckla ett dynamiskt näringsliv som klarar av att möta våra högt ställda samhälleliga krav och behov. För vi vet ju att vi, med vår starka önskan om att kunna bibehålla och utveckla en god välfärd, och med våra starka behov av ökad hållbarhet, behöver allt mer komplexa och sammansatta lösningar. Samtidigt som vi ställer allt högre krav på effektivitet och kvalitet och vill säkerställa att det vi köper eller levererar verkligen skapar ”värde”.

Ska vi lyckas med allt detta, och med ett högre värdeskapande, måste vi satsa mer på tjänsteinnovation. För nu ser vi att det inte längre räcker med att vi har varor och nya uppfinningar som är smarta. Vi måste också se till att utveckla arbetssätt, processer, ledarskap och samarbeten över branscher och kompetenser för att vi ska kunna paketera och leverera de värdeskapande tjänsterna på ett bra sätt.

Det första vi kan göra är att stärka den akademiska kompetensen inom samhällsvetenskap och humaniora, från forskningen om beteendevetenskap till forskningen om affärsmodeller.

Det andra vi kan göra är att se till att bli bättre på att ta tillvara den kunskap som redan nu finns vid våra lärosäten och satsa på strategiska program där vi för samman akademins kunskap med företagens konkreta behov.

Det tredje vi kan göra är att se till så att våra offentliga verksamheter, inte minst våra myndigheter, i mycket högre utsträckning än idag tillgängliggör data som öppen data så att företag kan utveckla och erbjuda tjänster som bygger på denna viktiga information. I dagens digitala värld är det självklart viktigt att diskutera hur vi skyddar rättigheter, och jag vet att ni ska göra det idag. Men vi får inte glömma bort att innovationskraften också främjas av öppenhet.

Avslutningsvis – om det är något som bör stå högst upp på den politiska agendan så är det reformer för att stärka vår kompetens inom tjänsteinnovation, för att stärka dagens och framtidens entreprenörer, och för att skapa bättre förutsättningar för fler företag att växa och skapa nya jobb.