Regeringens förslag kan ge fler utstationerade och sämre villkor

Frågan om arbetsrättsliga krav hämtade från kollektivavtal i offentlig upphandling har varit ett hett debattämne under hösten. Juridikforskaren Kerstin Ahlberg hävdar i Arbetsvärlden att utstationeringsdirektivet inte är ett argument för att säga nej till regeringens proposition om offentlig upphandling. Almega delar inte Ahlbergs slutsats.

Läs hela debattartikeln här