Arbetskraftsinvandringen behöver förenklas mer

Henrik Emilssons kritik av Alliansens arbetskraftsinvandringslag är felriktad. Reformen var framgångsrik, men det behövs mer reformer i den riktningen för att komma åt de växande kompetensbristerna, skriver Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert, Almega.

Läs mer här