Varsel mot bransch Personlig assistans

Kommunal har varslat om blockad mot nyanställning och inhyrning av personal inom avtalsområdet Personlig assistans. Bakgrunden är att regeringen beslutat att inte höja assistansersättning i samma nivå som de kollektivavtalade lönerna.

Assistansföretagens totala intäkter kommer via ersättningen som bestäms av regeringen. Den höjs i år med 1,4 procent och kommer inte räknas upp mer än så kommande år samtidigt som de kollektivavtalade lönerna stiger med 2,2 procent.

– Det är märkligt att en regering som säger sig värna den svenska modellen inte följer de kollektivavtalade löneökningarna, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Trots branschens svåra läge har Vårdföretagarna varit beredda att erbjuda Kommunal ett paket som under avtalsperioden ger medarbetarna 2,2 procent i löneökningarna som slår igenom fullt ut om fyra månader, samtidigt som ersättningen från regeringen höjs.

– Personlig assistans har varit en frihetsreform för tusentals människor i många år. Nu är reformen hotad i och med den undermåliga ersättningen i regeringens och Vänsterpartiets budget, säger Inga-Kari Fryklund.

En majoritet av alla med personlig assistans har själva valt en privat utförare.

Ca 3 av 10 privata assistansföretag nådde inte positivt resultat. Nästan 7 av 10 låg på en vinstmarginal på max 4 procent, det visar siffror från UC för 2014.

– Det finns en stor osäkerhet hos de privata aktörerna på grund av den extremt pressade ekonomin. De senaste besluten om höjd arbetsgivaravgift och införandet av efterskottsbetalning får stora konsekvenser för aktörerna inom personlig assistans, avslutar Inga-Kari Fryklund.