Så här säljer du på den offentliga marknaden

Almegas Upphandlingspodd är gjord för dig som är nyfiken på den offentliga marknaden eller vill öka dina kunskaper för att vinna fler upphandlingar. Marknaden för offentlig upphandling är enorm, uppemot 800 miljarder kronor varje år, och nästan alla tjänstebranscher levererar till den offentliga sektorn. Därför är det viktigt för tjänstesektorn att marknaden fungerar.

Som företagare behöver du allra först lära dig de fem grundläggande principer som styr Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, de finns i lagens så kallade portalparagraf.
De grundläggande principerna är transparens, likabehandling, proportionalitet, icke-diskriminering och ömsesidigt erkännande. Sen finns det också andra regler att förhålla sig till, exempelvis offentlighetsprincipen.

Jag jobbar med att jämna vägen mellan offentliga upphandlare och företag. Att det är krångligt att delta i offentliga upphandlingar är en allmänt utbredd uppfattning, inte minst från myndigheterna själva. Det största problemet är dock inte reglerna, utan att de tillämpas på ett onödigt komplicerat sätt.

Alla ska ha chansen

Syftet med LOU är att det offentliga ska likabehandla alla företag som vill konkurrera om uppdragen, så att konkurrensen fungerar och alla har samma chans att vinna kontraktet. Hela EU har samma regler. De används av all offentlig verksamhet, allt från kommunala bolag till statliga verk.

Det finns olika sätt att teckna avtal med offentlig sektor. I podden berättar vi om vad det innebär att delta i en upphandling av ramavtal respektive en direktupphandling, och skillnaden däremellan.

Varje år görs nästan 20 000 upphandlingar i Sverige enligt LOU, exklusive alla direktupphandlingar.

Lyssna på mig och Lotta Oom i Upphandlingspodden, avsnitt 1, för att lära dig mer om portalparagrafen och om hur du undviker att företagshemligheter blir tillgängliga för dina konkurrenter när du lämnar in offerter. Jag tipsar också om var du hittar de upphandlingar som görs. Programmet fokuserar på upphandlingar enligt LOU, lagen om offentlig upphandling.

Avsnitt 2 handlar om hur företaget kan bli en vinnare på den enorma offentliga marknaden.