Modernisera Rut och Rot för att skapa fler jobb

Imorgon kommer finansminister Magdalena Andersson presentera regeringens budget. Det akuta läget med ökande utanförskap och många asylsökande som snart ska försöka få sitt första jobb i Sverige kräver att regeringen agerar kraftfullt för en mer inkluderande arbetsmarknad. Idag lägger Almega fram ett förslag om att modernisera och förstärka Rut & Rot-reformen, en modernisering som, försiktigt räknat, kan ge ytterligare 22 000 jobb redan år 2020.

Tack vare det Rut-avdrag som införts har efterfrågan på hushållsnära tjänster ökat stadigt i snart tio år vilket har lett till många nya jobb, inte minst för människor som tidigare haft en svag anknytning till arbetsmarknaden. Och de jobben har vuxit fram utan några sänkta löner, subventionerade anställningar eller konstlade traineetitlar.

Idag lägger Almega fram ett förslag om att modernisera och förstärka Rut & Rot-avdragen genom att slå samman dem till ett HEM-avdrag. En modernisering som, försiktigt räknat, kan ge ytterligare 22 000 jobb redan år 2020.

Från och med den första augusti i år byggde regeringen och Alliansen ut Rut-avdraget så att ytterligare två branscher nu omfattas. Och enligt helt färsk statistik från Skatteverket ökade Rut-användningen med hela 20 procent under augusti månad. Genom att fortsätta modernisera och bygga ut reformen kan fler jobb fortsätta växa fram.

Vi behöver nu en politik som tar lärdom av de lyckade RUT och ROT-reformerna, och kraftigt breddar utbudet av tjänster som utförs i eller i anslutning till hemmet. Regeringen och finansminister Magdalena Andersson har chansen att göra det redan nu i höst.

Almega vill:

  1. Slå ihop ROT- och RUT-avdragen och inför ett HEM-avdrag som täcker alla tjänster. Det finns ingen anledning att skilja på tjänster som utförs i eller i anslutning till hemmet.
  1. Utöka summan till 100 000 kr per person och år. Vi föreslår att man slår ihop summorna så individen själv får välja om hen vill utnyttja ROT- och/eller RUT-tjänster upp till ett belopp om 100 000 kr per person och år. Det ökar kraften i reformen, och minskar risken för undanträngning mellan olika tjänster.
  1. Låt köpare och entreprenörer bestämma morgondagens tjänster. Få kunde på förhand förutse att RUT-avdraget, när det utvidgades till att också omfatta IT-tjänster, skulle leda till att en elektronikkedja nu besöker kunder i deras hem för att kalibrera tv-apparater. Politiker är illa lämpade att i detalj avgöra vilka tjänster människor vill använda och som ska ge rätt till avdrag. Därför bör detaljregleringen inom ROT- och RUT tas bort så att det blir upp till köpare och utförare att komma överens och pröva sig fram till morgondagens hushållsnära tjänster.

Läs gärna min debattartikel i Göteborgs-Posten där jag skriver mer om förslaget.