Frågor och svar kring varslet inom personlig assistans

Kommunal har varslat om blockad mot nyanställning och inhyrning av personal inom avtalsområdet Personlig assistans. Bakgrunden är att regeringen beslutat att inte höja assistansersättning i samma nivå som de kollektivavtalade lönerna.

http://blogg.vardforetagarna.se/2016/09/12/fragor-kring-varslet-inom-personlig-assistans/