Almega kommenterar regeringens budgetproposition

Idag presenterar finansminister Magdalena Andersson regeringens höstbudget. En budget som regeringen menar satsar på välfärden samt det fortsatta arbetet med att nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Vi, från tjänsteföretagen, välkomnar naturligtvis den intentionen. Men den intentionen motverkas kraftfullt av regeringens aviserade skattehöjningar.

I höstbudgeten kommer marginalskatterna att höjas. Fler ska betala statlig inkomstskatt och värnskatt. Detta innebär att det blir svårare för kunskapsintensiva tjänsteföretag – de företag som vuxit mest de senaste tio åren – att skaffa nödvändig kompetens, inte minst från länder än Sverige.

Höga marginalskatter ökar kostnaderna för kunskapsintensiva tjänsteföretag, som därmed får en konkurrensnackdel gentemot utländska konkurrenter. Det är inte vad Sverige behöver. Regeringen riskerar att straffa ut Sveriges viktigaste företag och jobbskapare.

Det är dessutom långt ifrån säkert att höjda skattesatser ger högre skatteintäkter. Vill man öka statens intäkter är det bättre att ge företag förutsättningar att växa och skapa nya jobb. Då kommer också intäkterna till den gemensamt finansierade välfärden på sikt öka.

Finansminister Magdalena Andersson väljer att höja marginalskatterna i regeringens höstbudget. Sjuksystrar, lokförare, poliser och andra yrkesgrupper ska nu räknas in bland höginkomsttagare och straffas genom en kraftig höjning av marginalskatterna. Att, som regeringen, påstå att man höjer skatterna för verkliga höginkomsttagare är inte bara skenheligt. Det är direkt oanständigt.