Vad är globala värdekedjor

Företags produktionsprocesser blir allt mer fragmenterade och utspridda över världen. Det innebär att det skapas så kallade globala värdekedjor. Den ökade specialiseringen – att länder inriktar sig på olika delar av produktionsprocessen (t.ex. forskning och utveckling, produktion av insatsvaror, marknadsföring m.m.) har bidragit till en effektivare produktion och ett högre förädlingsvärde för Sverige, och även för många andra OECD-länder.

För Sverige är globala värdekedjor viktiga. Många svenska företag har svårt att utveckla sin konkurrenskraft utan möjligheter att importera insatsprodukter, som ofta består av både varor och tjänster. De är med andra ord ofta beroende av import av insatsvaror och insatstjänster eftersom de inte produceras i Sverige på ett kostnadseffektivt sätt.¹ Den här fragmenteringen och specialiseringen är nödvändig för att företag ska kunna konkurrera internationellt.

De globala värdekedjorna har stor inverkan på såväl tillväxt som sysselsättning i olika länder. Specialiseringen av produktionen i olika länder påverkar även utvecklingen på arbetsmarknaden.

Exempel: Förädlingskedja för en Iphone

Bilden nedan visar hur stor andel av en Iphones försäljningspris som genereras i olika länder. I Kina, där slutmontering sker, genereras enbart två procent av försäljningsvärdet.

Värdekedjan för Iphone.jpg

Källa: Capturing Value in Global Value Networks: Apple’s Iphone and Ipad, Kenneth L. Kraemer; Greg Linden and Jason Dedrick, University of California, Irvive, University of California, Berkeley, and Syracuse University

¹ Kommerskollegium, Made in Sweden, A New Perspective on the Relationship between Sweden’s Exports and Imports, 2011.