Hur främjar vi de globala värdekedjorna?

Att minimera olika handelshinder är viktigt för att globala värdekedjorna ska fungera. Protektionism är ett stort hot mot dessa och de ingående företagen och ländernas ekonomier.

Cirka en tredjedel av de jobb som man i dag vet är knutna till europeisk export är en del av en global värdekedja, något som ytterligare understryker betydelsen av att minska handelshindren.¹

Handelshinder påverkar de globala värdekedjornas geografiska placering vilket får stor inverkan på de länder som i dag i stor utsträckning deltar i dessa och är helt beroende av deras existens, däribland Sverige. Detta nya sätt att mäta exportens innehåll, och betydelsen som det ökade tjänsteinnehållet har för produktionens och sysselsättningens tillväxt, är viktiga underlag för den ekonomiska politiken – i såväl Sverige som i andra länder.²


¹ Trading in Value and Europe’s Economic Future, Karel De Gucht, 2012.
² World Economic Forum, The shifting geography of global value chains: Implications for developing countries and trade policy.