Ge Komvux betalt efter resultat

Regeringen presenterade nyligen en lagrådsremiss om utökad rätt till Komvux, vilket Almega välkomnar. Men för att få resultat krävs också ett system där utförare av Komvux betalas efter hur många som får jobb efteråt.

Läs mer här