Ökad integration genom fler och bättre upphandlingar

Företag som är med i upphandlingar och utvecklar välfärden är bättre på att anställa personer med utländsk bakgrund än vad kommunerna är. Detta trots att det inte funnits sociala krav i upphandlingarna. Almega föreslår därför att fler uppdrag läggs ut på entreprenad och att fler upphandlingar genomförs med dialog och samverkan istället för med kravställande.

Sociala krav blir allt vanligare när offentlig sektor köper tjänster. Ett sådant krav är att företaget ska anställa arbetslösa eller ta in praktikanter om de vill vinna kontraktet. Sådana krav riskerar att stänga ute mindre företag och försämra konkurrensen. Sociala krav kan alltså leda till inlåsningseffekter och färre jobb.

Ett effektivare sätt att skapa fler jobb i växande tjänsteföretag är att upphandlande myndigheter ställer krav på dialog om anställningar med företaget som vunnit kontraktet. Då anställs fler och matchningen blir bättre.

Studier Almega har gjort visar att de svenska företag som är med i upphandlingar och utvecklar välfärden är bättre på att anställa personer med utländsk bakgrund än vad våra kommuner är. I dessa upphandlingar har det inte funnits några sociala krav i alls. Det är snarare kommunernas val av att konkurrensutsätta verksamheten som skapar de nya jobben i företagen. På senare tid har fler kommuner samarbetat närmare de leverantörer som vinner kontrakten. Kommunerna har börjat ställa krav på dialog med de leverantörer som vinner kontrakten. Dialogen kan skapa fler jobb bland de som står utanför arbetsmarknaden. Leverantörerna är ofta intresserade av att få hjälp att finna arbetskraft som matchar uppdraget, därför fungerar dialogmodellen mycket bra.

Färre krav i upphandlingen, fler samarbeten och anpassningar under avtalstiden skapar förutsättningar för fler jobb och bättre integration. Almega föreslår därför att fler uppdrag läggs ut på entreprenad och att fler upphandlingar genomförs med dialog och samverkan istället för med kravställande.