Inför en exportstrategi för högskolan och locka fler utländska studenter till studier och arbete i Sverige

Internationella studenter som kommer till Sverige genererar värden genom studieavgifter, konsumtion och fyller viktiga luckor i kompetensförsörjningen. Enbart en av tio stannar kvar i Sverige efter examen, därför föreslår Almega en rad åtgärder för att Sverige ska attrahera och behålla fler internationella studenter.

Internationella studenter bidrar till höjd utbildningskvalitet och genererar dessutom skatteintäkter bland annat genom sin konsumtion i Sverige under studietiden. De inresande studenternas konsumtion under studietiden 2014 genererade hela 469 miljoner kronor i skatteintäkter och 1 600 fler sysselsatta på arbetsmarknaden.

Internationella studenter bidrar också till minskade kompetensbrister i näringslivet. Första kvartalet 2016 var det hela 59 procent av datakonsulterna som såg att bristen på arbetskraft var den trängsta sektorn i verksamheten.

Almega föreslår en stor satsning inom högskolepolitiken på att attrahera fler internationella studenter. Särskilt de betalande studenterna behöver bli fler, idag är de under 5 000 vilket är litet jämfört med att det finns 300 000 studenter totalt i Sverige. Dessutom behöver fler etablera sig på arbetsmarknaden efter examen, idag stannar endast en av tio kvar.

Dessutom måste byråkratin förenklas. Idag tar det ett halvår att få studietillstånd och folkbokföring på plats, och då hinner många studenter ändra sina planer och istället påbörja studier i andra länder. Almega föreslår att det inte ska få ta mer än en månad att få all formalia på plats för studier och bosättning, bank och försäkringar.

Almegas förslag i korthet:

  • En exportstrategi för högre utbildning
  • Förenklad byråkrati för att komma till Sverige som student och potentiell arbetskraft
  • Tydliga mål och incitament för lärosäten och studenter att säkra övergången till arbetsmarknaden
  • Samverkanscheckar till små och medelstora företag som tar emot internationella och svenska studenter på praktik
     

Läs rapporten Attrahera och behålla här.