Framtidens avtalsrörelse

En av de allra viktigaste frågorna just nu är hur vi kan utveckla den svenska arbetsmarknadsmodellen, så att den kan möta både dagens och morgondagens krav. Därför ordnade Almega ett högnivåseminarium i Almedalen på temat ”Framtidens avtalsrörelse – hur ska parterna komma överens?”

Den svenska arbetsmarknadsmodellen befinner sig under hård press, det märks inte minst i tjänstesektorn. I tjänstesektorn är det inte självklart för ett nystartat tjänsteföretag att gå in i den svenska arbetsmarknadsmodellen med dagens kollektivavtal. Ska vi kunna attrahera företag in i den svenska modellen så måste den bli mer attraktiv.

På seminariet ”Framtidens avtalsrörelse – hur ska parterna komma överens?” berättade företrädare för Uniguide, Sweco, Tele2 och PWC om sina verksamheter och deras utmaningar. De var eniga i att vi måste gå i riktning mot företagsnära och medarbetarnära lönebildning, och avtal som utgår från det enskilda företagets konkurrenskraft.

Företagsrepresentanterna pekade tydligt på hur viktigt det är med goda relationer till facket och att det finns bra fackliga företrädare. Ska man gå mot mer företags- och medarbetarnära lönebildning är det A och O.

Med på seminariet var tre fackliga representanter: Unionens ordförande Martin Linder, Kommunals nyvalde ordförande Tobias Baudin och Civilekonomernas förbundsdirektör Jens Jacobsson. De delade bilden att vi har behov av att utveckla avtalen så att de är attraktiva för både företag och medarbetare.

Almega vill vara den arbetsgivarorganisation som tar täten i att utveckla avtalen och den svenska arbetsmarknadsmodellen så att den bättre möter dagens och morgondagens behov.