Egen­företagare måste få rätt till A-kassa och sjukpenning

Sverige behöver fler entreprenörer men tyvärr hindras många av de bristande sociala skyddsnäten som finns för företagare. Almega föreslår därför att företagare ska få rätt till A-kassa och sjukpenning.

Sverige behöver fler entreprenörer, fler företag som drivs av människor med nya idéer och som vill se sitt företag växa. Men företagande innebär alltid att man tar en viss risk, det ligger i marknadsekonomins själva idé om öppen konkurrens. Men idag ökar risken och därmed rädslan för att starta eget genom att den sociala tryggheten är sämre för företagare än för anställda. Det modiga steget från anställd till egen företagare blir ännu större då a-kassa och ersättning vid sjukfrånvaro blir betydligt lägre.

Almega vill att den sociala tryggheten för egna företagare ska bli bättre. Vi vill att företagare ska kunna tillgodoräkna sig en inkomst som man hade tidigare, innan man startade företag, när ersättning för sjukförsäkringen beräknas. Vi vill att man ska kunna lägga samman flera olika anställningar för den sjukpenninggrundande inkomsten, och inte bara anställningar som är längre än 6 månader.

Almega föreslår att man inte ska behöva ha företaget vilande för att få A-kassa, eller att det måste ha gått en lång tid för att få A-kassa, när man söker stöd vid arbetslöshet en andra gång. Vi anser inte att det är rimligt att närstående personer till företagaren, som kanske sitter i företagets styrelse, ska omfattas av de strikta reglerna för företagares a-kassa.

Det är fel att egenföretagare ska betala, genom arbetsgivaravgiften, för sociala rättigheter som man själva inte har tillgång till.