Brexit riskerar att slå hårt mot tjänstejobben

Som Sveriges tredje största exportmarknad för tjänster och fjärde för varor, riskerar brexit påverka Sverige mycket negativt. Den svenska regeringen måste nu agera kraftfullt för att säkra tjänsteexporten. Det skriver Anna-Karin Hatt och Lena Hagman, Almega.

Läs hela debattartikeln här