Växer rut-branschen och ljuger AKB?

Det är roligt att rut-avdraget fortsatt tar stor plats i den politiska debatten. Samtidigt krävs det vissa förkunskaper för att läsa Skatteverkets statistik. Så med anledning av söndagens debatt tänkte jag redogöra vad som är bra att ha i åtanke innan man drar (och bemöter) rut-kortet.

Efter söndagens partiledardebatt har (S) gjort en stor sak av att AKB skulle ha ljugit om antalet rut-företag. Igår presenterade de följande bild i sociala medier:

AKB

Näringsminister Damberg tar även upp detta i en debattartikel i Aftonbladet, om än med en något mer reserverad formulering. Men hur ligger det till? Har företagen blivit fler eller färre? Rut-statistiken är något snårig, och det verkar som att väldigt många har problem att tolka den.

Innan jag reder ut detta kan jag dock säga att AKB inte ljuger, och även om köparna har blivit fler har branschutvecklingen avstannat helt och hållet sedan de rödgröna kom till makten.

Utförare

Skatteverket redovisar i den s.k. PSI-datan antalet utförare som mottagit rut-utbetalning. På årsbasis ligger de runt 17 000. Men antalet utförare är inte detsamma som antalet rut-företag. Just begreppet rut-företag­ implicerar att företaget skulle vara nischat åt rut, men så är verkligen inte fallet. Ponera att en rot-snickare som renoverat ett kök blir ombedd att städa undan efter sig på ett av sina många jobb. För detta kan han få rut-avdrag, även om det i årets slut endast motsvarade en bråkdel av verksamhetens omsättning. Det gör inte hans företag till ett städföretag och han blir inte heller städare till yrket. Däremot är han en av de 17 000 utförarna i Skatteverkets statistik över företag som mottagit rut.

Hur många är då utförarna?

I Skatteverkets data redovisas utförare på två sätt. Dels antalet företag som beviljats rut-utbetalning varje månad, dels det unika antalet företag per år (eller så långt året är gånget).

I april månad 2016 är utförarna 7272. Något fler än april förra året. Det har S rätt i. Samtidigt säger en månadssiffra inte speciellt mycket om huruvida företagen har blivit fler eller färre. Dessutom var utförarna betydligt färre i såväl januari som februari och mars.

 

2015 2016 Diff
Jan 9215 8969 -246
Feb 7176 6199 -977
Mar 7532 6730 -802
Apr 7221 7272 +51

 

Ett bra sätt att se det totala antalet utförare (i och med att addition av månadssiffrorna hade räknat flertalet av utförarna dubbelt) är att studera cellen för unika utförare hittills i år. För att göra detta behöver man nuvarande PSI-fil från Skatteverket såväl som den från maj förra året. Den sistnämnda är sannolikt inte så många som sitter på. Men det gör jag, och jag kan därför avslöja att antalet unika utförare mellan januari och april minskat med drygt 1700 jämfört med samma period förra året.

 

2015 13240
2016 11526
Förändring – 1714
Förändring – 13 %

 

Antalet unika utförare mellan januari och april 2016 är 1714 färre. AKB har alltså inte alls ljugit. Samtidigt stämmer den april-siffra som Socialdemokraterna presenterar, även om den i sammanhanget inte är särskilt relevant.

Branschen minskar

S skriver också i sin infografik att antalet rut-köpare ökat, vilket även det stämmer. Ändå har köpbeloppet minskat, och det är tydligt att branschen stannat tvärt sedan S kommit till makten och börjat förändra avdraget.

rut

Många tyckare och hobbyanalytiker vill göra gällande att allt är som det ska – att branschen minsann ligger på samma nivå som förra året. Samma människor hävdar att Almega varit alarmistiska och fått fel i sin analys av den rödgröna regeringens ambitioner att förändra avdraget. Tyvärr är det inte så. Tyvärr fick vi rätt. Under 2015, när regeringen slog fast att rut skulle halveras och när läxrut slopades, gjorde branschen sitt hittills sämsta år, sett till tillväxten. Från en genomsnittlig tillväxt på över 25% årligen sedan 2011 har tillväxten på två år helt stannat av.

Hittills i år har branschen backat med 46,5 miljoner kronor (branschomsättning här utbetalt rut*2, vilket är något lägre än det verkliga beloppet på grund av transport och tillägg som inte ges rut för). Kollektivavtalad ingångslön plus arbetsgivaravgift ligger på 25 766 kr/månad. I de 46,5 miljonerna får det alltså plats en hel del arbeten.

Det är detta som är det stora problemet. Branschen som skulle bli motorn för enkla jobb har sedan S kom till makten helt stagnerat.