Tjänste­företagens potential som integrationsmotor stor

Idag deltog jag i TCOs seminarium Lägre löner eller bättre matchning där TCOs chefsekonom Göran Zettergran presenterade en ny rapport om forskningsläget. TCO:s rapport menar att forskningsläget är långt ifrån så entydigt gällande förändrade ingångslöner som det under den senaste tiden framstått i debatten i Sverige.

IMG_9674

Min slutsats efter att ha läst rapporten är att det mest tydliga är att det inte finns något entydigt forskningsläge och att Sverige sticker ut på fem områden, vilka alla påverkar frågan:

  1. Vi har en kollektivavtalad arbetsmarknadsmodell i Sverige. Den internationella forskningen tittar i de allra flesta på lagstadgade system.
  2. På väldigt kort tid har väldigt många människor kommit till vårt land. Det trycker på för viktiga förändringar.
  3. Det finns en mycket låg andel jobb i Sverige för människor med kort utbildning.
  4. Ingångslönerna är mycket höga. Faktum är att vi har EU:s högsta ingångslöner.
  5. Slutligen, lönerna är sammanpressade i Sverige. Vi behöver öka lönespridningen.

Inom ett område är forskningen dock ganska entydig. OECD, Konjunkturinstitutet, Institutet för näringslivsforskning och Arbetsmarknadsekonomiska rådet pekar på att Sverige har både höga ingångslöner och en mycket låg andel jobb för människor med kort utbild­ning. Kombinationen stänger ute kortutbildade och nyanlända från arbets­marknaden. De svaga på arbetsmarknaden får helt enkelt en ännu mer utsatt ställning på arbetsmarknaden.

För Almega är integrationsfrågan en av de allra mest prioriterade frågorna för tillfället. Vi går in i frågan med framtidstro och har nyligen presenterat en rad olika reformer som sammanlagt skulle kunna ge 290 000 jobb. Det handlar om förslag som att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen, kraftigt expandera RUT-reforemen men också om att till exempel halvera antalet subventionsformer och reformera dem.

80 % av jobben i Sverige skapas i tjänstesektorn. Bland de människor som kommit hit och som är födda i Asien eller Afrika arbetar nio av tio i tjänstesektorn. Det är tydligt att tjänsteföretagen fungerar som en motor i integrationen. Men ska vi lyckas skapa många nya jobb behövs flera förändringar. Som jag och våra medlemsföretag ser sker det inte av sig självt. Lägre ingångslöner är i vårt perspektiv en sådan viktig förändring.

Se seminariet här!