Ny LOU utan långsiktiga spelregler

Ja, Almega har haft många synpunkter på regeringens proposition om nytt regelverk om upphandling. Inte minst efter Lagrådets tydliga kritik.

Det är ett stort problem om ”Köplagen för offentlig upphandling” ska politiseras och inkluderas de svenska förutsättningarna om arbetsrättsliga villkor. En fråga som rimligen borde regleras i annan lagstiftning. Problematiskt också om de reglerna ska behöva bli till en fråga som Riksdagens partier antingen är för eller emot. Är det något som näringslivet önskar sig så är det långsiktiga spelregler.

Det kan tilläggas att EU-direktiven om upphandling inte finns något som hindrar att svenska upphandlande myndigheter ställer sociala krav. Därför är det förvånande att Sveriges regering ändå väljer att reglera denna del lite extra.

Men med propositionen kommer också en hel del andra nyheter på upphandlingshimlen. Vill du ta del av de flesta av förslagen tycker jag att du ska lyssna på Almegas upphandlingspodd. De tre senaste avsnitten handlar om nyheterna i nya LOU.