Nu lanserar vi Almegas Almedalsprogram

Människor, entreprenörskap, nya idéer och framtidstro får oss att växa.

Aldrig har vi sett framtiden störta emot oss som nu. Samtidigt kommer nog utvecklingen aldrig mer gå så långsamt som nu. Den paradoxen säger mycket om vilken omvälvande period vi befinner oss i.

Att bygga ett dynamiskt och inkluderande samhälle – ett större Sverige – är såväl en utmaning som en realitet. En utmaning just för att utvecklingen går så snabbt. En realitet för att framtidsbyggandet är något som tjänstenäringen redan är i full färd med.

Vi behöver bli ett större Sverige. Ett Sverige som ger plats åt människor. Som ger plats åt entreprenörskap. Som ger plats åt nya tankar och framtidstro.

Världen förändras. Om ungefär tio år kommer jorden ha en befolkning på över åtta miljarder. Då kommer var tredje människa att bli över 100 år gammal. I Sverige kommer enligt beräkningar motsvarande andel snart vara hälften. En allt äldre befolkning innebär inte bara att andelen som är i yrkesverksam ålder minskar utan också att efterfrågan på god sjukvård, äldreomsorg och annan service ökar.

Arbetslivet förändras. De populäraste jobben idag fanns knappt för 10 år sedan. Och en stor del av dagens jobb kommer om drygt tio år kunna utföras av artificiell intelligens. Det innebär att vi ska förbereda dagens studenter för jobb som ännu inte finns. Parternas roll på arbetsmarknaden förändras när medarbetarna bokstavligen är företagens största tillgång. Attraktiva avtal som utvecklar företag och människor blir viktiga framgångsfaktorer.

Värderingar förändras. 3 miljarder människor använder idag internet. 2 miljarder har en smartphone. Mer information publicerades under 2015 än sammanlagt under de 5 000 åren innan. I världen fanns det 2015 cirka 250 miljoner internationella migranter och bland dem en överrepresentation av högutbildade. Värderingar förändras därför allt snabbare. Det som var otänkbart för några år sedan är högsta sanning idag.

I denna tid av förändring finns ett behov av att göra framtiden begriplig och visa på lösningar. Dels för att visa att inget är nytt under solen. Men också för att visa att för att bygga det inkluderande samhället behövs samarbete och tydliga mål. Samarbete mellan partier. Samarbete mellan politik och näringsliv. Samarbete mellan människor. Först då kan vi känna trygghet i att förändring leder framåt.

I tjänstesektorn finns möjligheten till integration. I tjänstesektorn finns möjligheten till klassresor. I tjänstesektorn finns möjligheten till kunskap. Tjänstesektorn ger en grogrund för människors makt över de viktiga besluten.

Om detta handlar Almegas program i Almedalen i år. Vi har också en ny plats – restaurang Amarillo, och ett nytt koncept som vi kallar 15+15. Det är 10 halvtimmeslånga seminarier producerade som tv-program där reformer presenteras och illustreras med exempel från verkligheten. Välkomna!