Låt marknaden driva på digitaliseringen

Tyvärr har det skapats en oro som gör att kommuner ställt sig tveksamma till att samverka med marknadens aktörer vid bredbandsutbyggnad. Vi uppmanar nu den nya digitaliseringsministern Peter Eriksson att dra större nytta av den investeringsvilja som finns på marknaden så att Sverige hamnar på rätt spår igen. Läs debattartikeln av Caroline af Ugglas, vice vd Svenskt Näringsliv och Anna-Karin Hatt, vd Almega.

Läs hela debattartikeln här