Belgien eller Brexit – hur påverkar de Sverige?

Morgonens nyhetssändningar och studiokommentatorer i radio och TV fullkomligt bubblar av otaliga diskussioner hur det ska gå för Sverige i kvällens match mot Belgien. Zlatans kanske sista match för landslaget. Landslagstränarens Erik Hamréns laguppställning och förmåga som coach nagelfars på kors och tvärs. Han har satt Sveriges framtid på spel. Samtidigt som Europas alla fotbollsfans förenas i gemensam EM-eufori utmanas den europeiska gemenskapen på annat håll.

I övermorgon röstar engelsmännen om Brexit eller Bremain. Om det hörs inte mycket i radion denna morgon trots att premiärminister Camerons offensiv kan komma att påverka Sverige i allra högsta grad.

Kommerskollegium kom just ut med en rapport om hur Sveriges ekonomiska förbindelser med Storbritannien ser ut och hur framförallt tjänstehandeln påverkas av en eventuell Brexit. Rapporten är unik då den bryter ned tjänsteexporten i olika tjänstegrenar. Immateriella rättigheter och kategorin övriga affärstjänster dominerar tjänstehandeln. Enligt rapporten stod Storbritannien för mer än hälften av Sveriges import av nyttjande av immateriella rättigheter från EU och en dryg tredjedel av den svenska exporten till densamma. Övriga affärstjänster utgjorde under 2015 24 procent av tjänsteexporten och 27 procent av tjänsteimporten mellan Sverige och Storbritannien.

Dessa kommer naturligtvis påverkas av ett Brexit och omförhandlande av nya bilaterala avtal. För varuhandeln är det framförallt administrativa kostnader vid ex. tullkontroller som riskerar att öka. Även kostnader relaterade till ursprungsregler kan uppkomma. Dessutom finns det en risk att företag inte kommer att kunna åberopa den fria rörligheten och principen om ömsesidigt erkännande på samma sätt som idag, när de stöter på handelshinder.

Stockholms handelskammare analyserade redan i våras hur en ev. Brexit kommer att påverka Sverige. Andreas Hatzgeorgiou tog då fram en rapport på hur olika regioner i Sverige skulle påverkas. Han skriver att Stockholms län kommer att påverkas mest av en Brexit men totalt är det åtta län som har en ”brexit-exponering” som överstiger åtta procent, där brexit- exponering mäts som respektive läns export till Storbritannien som andel av länets totala varuexport. Fyra av dessa län har till och med större brexit-exponering än Stockholm. Dessa län är Kronoberg, Kalmar, Västernorrland samt Norrbotten.

Utöver dessa rent ekonomiska siffror är Storbritannien ovärderlig för Sverige, som förhandlingsparter i EU-samarbetet, särskilt som förespråkare för en digital inre marknad och frihandel med länder utanför EU, men även i många andra förhandlingar där länderna står varandra nära. Ett Brexit kommer skapa nya konstellationer.

Det kommer med andra ord bli intressant hur framtida laguppställningar kommer att se ut både på fotbollsplanen och utanför. Viktigt oavsett är att Sverige är med i matchen.

Glad midsommar!