Använd marknaden för att driva på digitaliseringen

Idag skriver jag tillsammans med Svenskt Näringslivs vice vd, Caroline af Ugglas, på Dagens Samhälles debattsida. Tillsammans uppmanar vi Peter Eriksson (MP), som fått det stora förtroendet att bli Sveriges första digitaliseringsminister, att använda marknadens aktörer för att driva på och höja takten i digitaliseringen, i stället för att begränsa dem. idag finns det en enorm investeringsvilja på marknaden, men tyvärr har den senaste tidens oro lett till att många kommuner nu ställer sig tveksamma till att samverka med och dra nytta av marknadens aktörer, inte minst i bredbandsutbyggnaden. Den utvecklingen måste hejdas, och vändas i sin motsats.

I början av mars i år valde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att ensidigt säga upp den överenskommelse som fanns, om principer för hur kommuner bör agera i sina olika roller på bredbandsområdet. Den överenskommelsen slöts 2010 mellan Post- och telestyrelsen (PTS), Konkurrensverket (KKV) och SKL och ligger helt i linje med regeringens bredbandspolitik. Att SKL ensidigt valt att säga upp den överenskommelsen är mycket bekymmersamt.

Den pågående digitaliseringen känner inga gränser och innebär en omvälvande strukturomvandling inom de flesta samhällsområden. Men en grundförutsättning för att vi ska kunna dra full nytta av digitaliseringens kraft är att vi har en väl utbyggd och robust digital infrastruktur, som är tillgänglig för alla, i alla delar av landet.

Almegas och Svenskt Näringslivs uppmaning till regeringen är tydlig: se till att dra större nytta av den investeringsvilja som finns på marknaden. Och se till att genom att värna och främja en effektiv konkurrens förbättra förutsättningarna för näringslivet i hela landet, och samtidigt påskynda digitaliseringen av Sverige. Att göra det ligger både i näringslivets och samhällets intresse.