Service Innovation – the key to Sweden´s prosperity?

Digitaliseringen har tillfört nya verktyg för alltmer individanpassade kundupplevelser. Affärslogiken bygger på att kund och leverantör i ett närmast symbiotiskt förhållande hittar formerna för hur tjänsten och dess affärs- och betalningslösningar. De ekonomiska modellerna baseras allt oftare på cirkulära kretslopp och utbyten av tjänster.

Utvecklingen av snabb och smart informations- och kommunikationsteknik ger oss tillgång till mängder av värdefull data. Det verkliga värdet ligger dock i förmågan att dra slutsatser av och anpassa lösningar i relation till den kunskap som går att få ut av all tillgänglig data. För denna transformation krävs hög kompetens och kvalificerade tjänster.

Etablerade företag, oavsett om dessa är produkt- eller tjänstebaserade, behöver hitta ett mer agilt arbetssätt för att möta konkurrensen. För att lyckas krävs också mod att bryta invanda mönster och finna nya sätt att samverka, såväl tvärdisciplinärt inom det egna företaget som i nya affärskonstellationer, där den största konkurrenten också kan vara din närmaste partner. Det ställer givetvis tuffa krav på företagens anpassningsförmåga och många söker efter sin egen modell för tjänsteinnovation.

Sveriges värdeskapande näringsliv, med en högt automatiserad tillverkningsindustri och starka företag i den kunskapsintensiva tjänstesektorn, är en god och konkurrenskraftig bas att utgå ifrån. Med en mer strategisk och branschövergripande satsning på tjänsteinnovation kan vi nå ännu längre.

Genom det gemensamma Vinnovafinansierade initiativet Service Innovation Sweden har Almega och Teknikföretagen tagit fram en rapport som beskriver behovet av en strategisk satsning på tjänsteinnovation och som jämför liknande satsningar i länder som  Storbritannien, Finland, Kina, Sydkorea, Kina och Tyskland.