Regeringens sjukförslag är jobbfientligt

Regeringens förslag att arbetsgivarna ska stå för en större andel av kostnaderna för sjukskrivningar kommer inte att leda till fler jobb. Istället lastas ansvaret över på det privata näringslivet, vilket kommer att få motsatt effekt och är direkt skadligt, skriver Anna-Karin Hatt och Marie Silfverstolpe från Almega.

Läs hela debattartikeln här