Förslagen gör upphandlingarna krångligare

REPLIK: Regeringens förslag till nya upphandlingsregler (DN debatt 19/5) riskerar att göra upphandlingar ännu mer komplicerade än i dag. Dessutom stängs seriösa företag ute och svenska företag riskerar att missgynnas, skriver företrädare för Almega i Dagens Nyheter idag.

Läs hela debattartikeln här