Skärgårdsstrejken slut – Almega och Sjöbefälen enas om nytt avtal

På lördagen accepterade både arbetsgivare och fack medlarnas slutliga hemställan i skärgårdskonflikten. I och med att parterna nu är överens om nya kollektivavtal så avbryts strejken omedelbart och trafiken kommer snarast möjligt att återupptas.

På lördagen accepterade både arbetsgivare och fack medlarnas slutliga hemställan i skärgårdskonflikten. I och med att parterna nu är överens om nya kollektivavtal så avbryts strejken omedelbart och trafiken kommer snarast möjligt att återupptas.

Strejken som har pågått sedan den 12 april har i första hand drabbat tredje man. De som bor i skärgården och de som driver näringsverksamhet i skärgården har drabbats hårt av den långvariga strejken.

  • -Vi är nöjda med att vi har kunnat träffa ett avtal på 2,2 % i nivå med industrin så att strejken får ett slut och trafiken åter kan börja gå i skärgården. I slutändan handlade det om att ta ansvar för alla dem som är beroende av skärgårdstrafiken i sin vardag, säger Patrik Eidfelt.

I samband med förra avtalsrörelsen inleddes ett partsgemensamt arbete med att utveckla löneavtalen för att möta branschens framtida utmaningar. En viktig del i detta var att utveckla och börja tillämpa individuell lönesättning. Under strejken har det succesivt blivit klarlagt att Sjöbefälsföreningen, ett förbund inom SACO, helt motsatt sig detta utvecklingsarbete. Det nya avtalen innebär därför en återgång till tarifflöner om inte de lokala parterna kommer överens om att tillämpa individuell lönesättning.

-Det är beklagligt att Sjöbefälsföreningen inte känner sig redo att vara med och modernisera branschen så att vi tillsammans bättre klarar av de utmaningar som vi står inför. Men på sikt kommer det vara omöjligt för facket att blunda för den pågående samhällsutvecklingen, säger Patrik Eidfelt, förhandlingschef Almega Tjänsteföretagen.

I och med det nya avtalet för skärgårdstrafiken minskar antalet kollektivavtal för branschen från tre till två. Avtalet för Stockholms Sjötrafik, även kallat Waxholmsavtalet, har helt försvunnit. Kvar blir ett kollektivavtal för Västkusten och ett för Östersjön.

-Det är helt naturligt att Waxholmsavtalet, som vuxit fram från skattesubventionerad verksamhet, har upphört. Företag efter företag har tvingats konstatera att man inte har varit konkurrenskraftig vid nya upphandlingar eller mot andra kommersiella aktörer. Till slut fanns det helt enkelt inte några företag som tillämpade Waxholmsavtalet. En olycklig avtalskonkurrens har därmed upphört vilket skapar bättre förutsättningar för en sund konkurrens inom branschen, säger Patrik Eidfelt.

För mer information

Patrik Eidfelt
förhandlingschef
Almega Tjänsteföretagen
tfn: 072-512 69 37

David Wästberg
arbetsgivarpolitik
Almega
tfn: 070-345 68 59