Sjöslag om kollektivavtal med noll (0) anställda

Det finns mycket som är obegripligt när det gäller Sjöbefälsföreningens strejkvarsel – men det mest obegripliga är att man slåss för ett kollektivavtalsområde där antalet anställda idag är 0 personer. För vilken funktion fyller egentligen ett kollektivavtal när det inte längre finns en enda medarbetare kvar på området?

Bakgrunden är att det inom skärgårdstrafiken av historiska skäl finns tre olika kollektivavtal. Tre olika avtal med olika historiska rötter. Förr körde man antingen turisttrafik eller kommunikation mellan öarna. Man körde antingen på västkusten eller på ostkusten. Men under det senaste årtiondet är att gränserna mellan olika branscher mer eller mindre suddats ut.

Det som hände var att vi på Almega Tjänsteföretagen i början av mars i år uppmärksammade att det på ett av kollektivavtalsområdena bara fanns två företag kvar och att det uttryckts en stark önskan om att lämna avtalsområdet. Det ena företaget hade inga anställda och det andra företaget hade förlorat skärgårdsupphandlingen i Stockholm och skulle under april avveckla sin verksamhet. Företag nummer två hade dessutom begärt utträde ur Almega Tjänsteföretagen.

Vi kunde därmed konstatera att från och med den 1 april skulle det finnas 0 anställda på avtalsområdet. Det var därför inget svårt beslut att säga upp kollektivavtalet till upphörande. För det kan ändå inte vara rimligt att arbetsgivarorganisationer och fackförbund lägger dagar och veckor på att omförhandla ett kollektivavtal som inte längre omfattar någon enda person.

Men Sjöbefälsföreningen framhärdar. Ännu är avtalet inte helt dött. Kanske kan det dyka upp någon skeppare som kollektivavtalet kan tillämpas på? Att Sjöbefälsföreningen är så känslomässigt bundna till det gamla Vaxholmsavtalet är kanske inte så konstigt. Det är ett avtal som i runda slängar är 10 procent dyrare än de andra två avtalen som används inom skärgårdstrafiken.

På något sätt representerar det gamla Vaxholmsavtalet någon form av historisk höjdpunkt i fackligt förhandlande och framgångar. Men det var också det som blev avtalets undergång. Självklart kan företag långsiktigt inte konkurrera med villkor som är 10 procent dyrare än konkurrenterna. De företagen kommer obönhörligen att konkurreras ut.

Det är en ekonomisk realitet som gäller såväl skärgårdsbåtar som Findus ärtor i Bjuv.