Sjöbefälen tackade nej till 2,2 % åt alla

Sjöbefälsföreningens skärgårdstrejk går nu in på sin andra vecka efter att Sjöbefälsföreningen i söndagskväll tackade nej till ett andra medlingsbud. I det medlarbudet skulle alla sjöbefäl få lönehöjning. Alla skulle få 2,2 procent. Ingen skulle få lönesänkning.

Det var också ett försök av medlarna att hitta en rimlig kompromiss. Det blev varken fortsatt individuell lönesättning eller en återgång till tariffer. Det var inte vad vi önskade. Men vi tackade ändå ja till medlarbudet.

För vi tycker att det är alldeles självklart att fortsätta att bygga på ett löneavtal med individuell lönesättning. Den som läser Medlingsinstitutets årliga statistik kan se att 99 procent av tjänstemännen i Sverige har inslag av individuell lönesättning i sina centrala löneavtal. Men vi är beredda att göra paus och tålmodigt arbeta vidare med frågan.

Men om man för tillfället lägger den frågan åt sidan så måste det gå att hitta en rimlig lösning på konflikten. Det är inte rimligt att skärgården i Stockholm och Göteborg ska fortsätta att drabbas av Sjöbefälsföreningens strejk. Därför tackade vi ja till medlarbudet.

Däremot är Sjöbefälsföreningens nej till medlarbudet obegripligt. Den normering för svensk arbetsmarknad som den exportinriktade industrin gjorde upp om för ett par veckor sedan var på 2,2 procent. Det betyder att hela avtalsvärdet ska vara 2,2 procent, oavsett om det sker genom lönehöjningar eller villkorsförändringar.

Medlarbudet innebar att alla medlemmar i Sjöbefälsföreningen skulle få en lönehöjning om 2,2 procent. Varken mer eller mindre. Ett i högsta grad rimligt bud som fick ett obegripligt svar.