Sex skott i foten av facket…

Så kom då i onsdags strejkvarslen från Unionen som dom pratat vitt och brett om i flera veckor. Därmed illustrerar också Unionen rätt väl det gamla talesättet att skjuta sig själv i foten. I Unionens fall handlar till och med om att tömma hela magasinet på revolvern och sätta sex skott i den egna foten.

I det längsta trodde vi att Unionen skulle besinna sig och vara beredda att komma till en sansad lösning. Framför allt av tre orsaker:

  • Parterna står väldigt nära varandra. Båda är överens om att införa flexpension och ge möjlighet till ökad pensionsavsättning. Skillnaden är att Unionen vill ha en obligatorisk flexpension där medarbetarna tvingas avstå löneökning till förmån för pensionsavsättning. Medan Almega vill låta medarbetarna själva få välja lön eller pensionsavsättning.
  • Det är dessutom svårt att förstå varför ett fack vill gå ut i strejk för att tvinga på medlemmar som hellre vill ha löneökning en pensionsavsättning. Medarbetarnas livssituation ser olika ut och prioriteringarna är olika. För vissa kan det vara bättre att välja löneökning för att t ex kunna amortera på bostaden.
  • En konflikt är dessutom destruktiv ur alla synvinklar. Det ställer fackmedlem mot företaget. Medarbetare mot närmste chef. Arbetskamrat mot arbetskamrat. Dessutom riskerar konsekvensen bli att företaget skadas och jobben försvinner från Sverige. Då är vi alla förlorare.

Unionen har nu varslat om strejk från och med måndag den 18 april klockan 12.00 bryter konflikten ut på 28 företag på sex avtalsområden hos tre av Almegas sju förbund. Drabbade är IT & Telekomföretagen, Almega Tjänsteförbunden och Medieföretagen. De kollektivavtalsområden som omfattas är följande:

  • IT-avtalet inom IT & Telekomföretagen. Fem företag.
  • Telekom-avtalet inom IT & Telekomföretagen. Åtta företag.
  • Teknik & Designavtalet inom Almega Tjänsteförbunden. Fem företag. Här finns företrädesvis arkitektkontor och tekniska konsulter.
  • Utveckling & Tjänster inom Almega Tjänsteförbunden. Fyra företag. Här finns bland annat bilprovningarna.
  • Tjänstemannaavtalet Städ, Sanering och Säkerhetsföreföretagen. Tre företag. Här är bland annat säkerhetsföretaget Securitas varslat.

Just nu får vi rapporter på löpande band från medlemsföretag om hur Unionen-medlemmar ställer sig undrande till tvångsavsättning till flexpension och strejkvarsel. Den förvåning som måste finnas bland Sveriges Ingenjörers medlemmar kan man bara fundera över. Sveriges Ingenjörers självständiga, räknekunniga och välutbildade medlemmar brukar annars alltid föredra individuella lösningar.