Oansvarigt varsel från Unionen och Sveriges Ingenjörer

Unionen och Sveriges Ingenjörer har idag varslat flera förbund inom Almega om strejk från och med den 18 april. Fackens krav är att införa en kollektiv och tvingande flexpension för alla medarbetare inom tjänstesektorn. Almega har istället erbjudit facken att medarbetarna individuellt ska få välja om de vill få en extra pensionsavsättning eller få motsvarande belopp i löneökning istället och att avtalen i övrigt ska följa det så kallade märket. Det har facken hittills tackat nej till.

I det varsel som Unionen lämnat hävdas det felaktigt att Almega kräver försämringar i kollektivavtalet. Detta är helt felaktigt, Almega har lämnat över skriftliga förslag till facken om ett nytt avtal på märkets 2,2 procent på ett år utan några förändringar i kollektivavtalet.

– Vi har lämnat ett förslag helt i enlighet med märket. När Unionen hävdar att vi kräver försämringar i avtalen har de helt enkelt fel, vi erbjuder dem ett avtal rakt av på märkets nivå, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

Det varsel som Unionen och Sveriges Ingenjörer lagt riktar sig mot IT-branschen, Telekombranschen, Public Servicebolagen, Teknikkonsulter samt Säkerhet och Sanering och Städ. Det går i dagsläget inte att bedöma exakt hur dessa varsel kommer att slå mot övriga näringslivet, industrin och allmänheten, men redan nu står det klart att det kommer att bli många företag och många människor som drabbas av den strejk som Sveriges Ingenjörer och Unionen varslat om, om den bryter ut.

– Det är en väldigt märklig strejk som facken nu varslar om. Den bryter helt och hållet mot den tradition vi hittills haft i Sverige, där vi hanterat viktiga och långsiktiga frågor som pensionsfrågor i lugn och ro och god ordning, vid förhandlingsbordet. Att facken nu blåser till konflikt för att tvinga på tjänstesektorn en obligatorisk flexpension som vare sig företagen eller medarbetarna vill ha, när det dessutom är de som ensidigt avslutat förhandlingarna i frågan, är både oansvarigt och orimligt, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

I förra avtalsrörelsen, 2013, var Almega inte beredda att teckna några avtal alls om flexpension, men sedan dess har vi lagt oss vinn om att lyssna på våra fackliga motparter. Unionen och Sveriges Ingenjörer står dock kvar vid exakt samma ståndpunkt som tidigare. Almega har under förhandlingarna föreslagit en individuell flexpension där hela utrymmet för löneökningar ska fördelas i lönerevisionen, och där medarbetaren därefter själv får bestämma om hen vill göra en avsättning till en extra pensionspremie eller inte. Fackens linje är att alla medarbetare ska tvingas göra en sådan avsättning utan att ta någon som helst hänsyn till den enskildes privatekonomi. Den enda öppning facken gett är att den enskilde möjligen, men då först i efterhand, ska kunna begära att få tillbaka pengarna från pensionsbolaget Collectum.

– Valet står emellan att skapa en modell som är ren, rak och lätt att förstå, både för företagen och för den enskilde, eller den modell facken föreslagit som är betydligt krångligare och långt mer invecklad, och som dessutom riskerar att leda till starkt ökade kostnader för tjänsteföretagen, och till mindre attraktiva kollektivavtal. För mig och Almega är valet mellan de två alternativen enkelt, fortsätter Anna-Karin Hatt.

Nu kommer Medlingsinstitutet att utse medlare som ska leda förhandlingarna på vart och ett av de avtalsområden där Unionen och Sveriges Ingenjörer varslat om konflikt.

– Vi har ett mycket tydligt mandat från våra medlemsföretag. I det ingår inte att införa en obligatorisk flexpension, utan individuell valmöjlighet och utan en riktig individuell avräkning. Jag tror att vi skulle kunna hitta en lösning tillsammans med våra fackliga motparter men då krävs att även Unionen och Sveriges Ingenjörer visar förhandlingsvilja och är beredda göra vissa eftergifter för att vi ska kunna komma överens, säger Anna-Karin Hatt.

Flexpensionen bygger på att en del av löneutrymmet avsätts som en förstärkning av pensionen. För den som tjänar mindre än 39 100 i månaden är det mer förmånligt att avstå från pensionsavsättning och istället välja att få högre lön. Det beror på att ersättningarna från trygghetssystem baserar sig på lönen. Med en pensionsavsättning istället för lön minskar bl a föräldrapenning, sjukpenning, avsättningar till allmänpension.

– Det är obegripligt att facken vill tvinga på oss och sina medlemmar en obligatorisk flexpension som faktiskt är en ren förlust för alla som har en månadslön under 39 100 kronor i månaden. Med Almegas förslag om individuell flexpension får alla medarbetare möjlighet att göra ett val utifrån sin egen ekonomiska situation, vilket bland annat innebär att ingen behöver förlora på flexpensionen, avslutar Anna-Karin Hatt.