Negativt trendbrott i hemservice­branschen

För första gången sedan rut infördes minskar omsättningen stort i branschen. Avdragstaket halverades vid årsskiftet och i januari minskade omsättningen i hemservicebranschen med 52 miljoner kronor jämfört med i fjol.

– Vi har varnat länge för att systemförändringar riskerar att skapa osäkerhet bland kunder och företag. Och det är sannolikt precis det vi ser nu, säger Gustav Wiel Berggren, näringspolitisk expert på Almega.

Den nyligen publicerade lägesrapporten visar att hemservicebranschen 2015 hade den lägsta tillväxten sedan 2009 när Skatteverket började redovisa rututbetalningar. Jämfört med 2014 ökade branschens omsättning med 11 %. Även sysselsättningen fortsatte att öka och steg från 19 937 till 22 515 personer. Av dem som fick jobb var 74 procent antingen arbetslösa eller uppsagda när de anställdes.

I Almegas medlemsundersökning från februari i år tillfrågades företag i rut-branschen hur efterfrågan på deras tjänster och antalet anställda kommer att påverkas av halveringen av avdragstaket som trädde i kraft 1 januari i år. 77 procent av företagen med stor andel rut-tjänster menar att efterfrågan på deras tjänster kommer att minska.

– 63 procent av företagen med stor andel intäkter i rut-tjänster bedömer att de kommer behöva minska antalet anställda.

Fortsätter omsättningen att minska kommer det att ge konsekvenser för sysselsättningen. Som jämförelse tar rapporten den minskade omsättningen i januari.

– I de 52 miljoner kronor som omsättningen minskade i januari ryms fler än 2 000 kollektivavtalade månadslöner, inklusive arbetsgivaravgifter, säger Gustav Wiel Berggren.

Läs rapporten