Fördubbla satsningen på digitalisering

Idag skriver jag på Dagens Samhälles debattsida i en väldigt viktig fråga, som sedan länge ligger mig oerhört varmt om hjärtat, tillsammans med Åke Svensson, som är VD för en av Almegas systerorganisationer, Teknikföretagen.  Vi tycker att det är hög tid att regeringen lägger i en högre växel i sitt arbete för att ta vara på digitaliseringens möjligheter. En tydligare strategi och en fördubblad satsning på digitalisering är det som krävs!

Idag efterfrågas innovativa idéer och kompetens mer än någonsin tidigare. Snabb, billig, uppkopplad och säker teknik är med och löser allt fler behov och problem i vår vardag, både för företag och bland oss enskilda. Ska vi kunna ta vara på framtidens möjligheter och möta framtidens utmaningar kräver det nya samverkansformer. Just därför tog Almega och Teknikföretagen för två år sedan initiativ till en särskild samverkan kring tjänsteinnovation. Ett av våra motiv till det var att vi såg, och ser, att en allt större andel av svensk export består av kunskapsintensiva tjänster, som genom bättre samverkan mellan industri och tjänsteföretag skulle kunna utvecklas ännu mer och bidra till att stärka vår konkurrenskraft.
Just idag presenterar den svenska institutssektorn, RISE, sin nya organisation. Instituten har en oerhört viktig roll i att samla olika aktörer från såväl industri- som tjänsteföretag; små och medelstora företag, offentlig sektor och akademi. Almegas och Teknikföretagens gemensamma uppfattning är att den nya organisationen skapar möjligheter som också måste följas upp med tydliga och kraftfulla insatser när regeringen i höst ska lägga fram sin forsknings- och innovationsproposition.
Kraftfulla satsningar från regeringen behövs inte minst för att Sverige fullt ut ska kunna möta den allt skarpare konkurrensen från omvärlden. Det är hög tid att den nuvarande regeringen lägger i en högre växel i detta arbete och att de sjösätter en storskalig övergripande satsning på digitalisering och affärs- och tjänsteutveckling för att skapa förutsättningar för starka innovativa företag. Det krävs minst fördubbling av den tidigare satsningen (om 116 miljoner kronor) för att det ska kunna ske.
Just nu har Sverige ett gyllene tillfälle att positionera sig som en ledande nation i konkurrensen om den avancerade industrin och de som skapar framtidens smarta tjänster. Den möjligheten måste Sverige, och den svenska regeringen, ta!