Fastighetsarbetsgivarna – tjänstemanna­avtalet

Det kommer många frågor angående Fastighetsarbetsgivarna och tjänstemannaavtalet.

Avtalet går ut den 31 maj 2016 och förhandlingarna startar den 21 april. Vad gäller konfliktvarslen som inkommit till olika förbund inom Almega gäller inget av dem Fastighetsarbetsgivarna och tjänstemannaavtalet.

Detta innebär att det råder fredsplikt på avtalsområdet och ingen kan strejka.

Mer information om avtalsförhandlingarna och om flexpension finns på vår webb för avtalsförhandlingarna, http://avtalsrorelsen.nu/