Almega träffar nytt avtal med Seko, ST och TJ på spårtrafikområdet

Almega har i dag tecknat avtal med Seko, ST och TJ inom spårtrafikbranschen. Avtalet som löper över 13 månader innehåller en löneökning om 2,38 %, vilket motsvarar märkets 2,2 % i årstakt. Läs hela pressmeddelandet här:

”Avtal klart med facken för spårtrafikbranschen

Pressmeddelande  •  2016-04-26 17:03 CEST

Almega har i dag tecknat avtal med Seko, ST och TJ inom spårtrafikbranschen. Avtalet som löper över 13 månader innehåller en löneökning om 2,38 %, vilket innebär 2,2 % i årstakt.

– Vi är nöjda över att nu vara överens med våra motparter om ett nytt avtal som ligger på märket. Vi sätter även igång ett arbete ute på företagen om att lokala parter gemensamt ska se över mängden visstids- och deltidsarbete och försöka hitta lokala lösningar på arbetstidsförläggning, säger Beata Hammarskiöld, avtalsansvarig på Almega spårtrafikområdet.

Avtalet, som löper mellan den 1 april 2016 – 30 april 2017 omfattar ca 80 företag som totalt har ungefär 17 000 anställda.”