Almega och Fastighets träffar ytterligare ett avtal på märket

Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund har kommit överens om ett nytt av avtal för Specialserviceavtalet. Avtalet löper på ett år där avtalsvärdet är på 2,2 procent, och därmed följer märket. Läs pressmeddelandet om detta nedan:

Almega och Fastighets träffar ytterligare avtal på märket

Pressmeddelande  •  2016-04-18 11:42 CEST

Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund har kommit överens om ett nytt av avtal för Specialserviceavtalet. Avtalet löper på ett år där avtalsvärdet är 2,2 procent.

Specialserviceavtalet omfattar ca 4000 anställda inom saneringsbranschen. Arbetsuppgifterna handlar främst om industrisanering, skadesanering och kärnkraftssanering.

-Vi är nöjda med att vi har kunnat träffa ett avtal som ligger i nivå med vad som gäller på övriga arbetsmarknaden. Vi har tillsammans med fastighets enats om mer flexibla regler för schemaläggning och enklare regler vid korta anställningar vilket kommer gynna branschen, säger Marcus Lindström, branschansvarig för Almega Serviceföretagen.”