Talangstrategi för Sverige efterlyses

Sverige behöver en strategi för att attrahera och behålla internationella studenter.

Regeringen lanserade förra året en satsning på ett kunskapslyft, med bland annat 2 900 fler högskoleplatser år 2016. En ytterst marginell satsning, särskilt sett i relation till de alarmerande prognoserna om ökande kompetensbrister i både privat och offentlig sektor. Ett exempel är att Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer visar att 40 procent av datakonsulterna och 45 procent av företagen inom teknisk konsultverksamhet ser bristen på arbetskraft som den trängsta sektorn i verksamheten.

Regeringens kunskapslyft räcker inte långt i förhållande till de stora behoven. Men högskoleutbildning är dyrt, och stora resurser behövs till den växande integrationsutmaningen. Vi på Almega har därför blivit allt mer intresserade av möjligheten att stärka villkoren för kvalificerad kompetensinvandring. Både av utländska yrkesverksamma som kan gå direkt in i tjänsteföretagens produktion som arbetskraftsinvandrare, och av internationella studenter.

Häromdagen anordnade vi ett seminarium i Göteborg med rubriken Internationella studenter – en lösning för Göteborgs kompetensförsörjning? Syftet var att visa på det stora globala kunskapslyft som pågår utanför Sveriges gränser, som vi har möjlighet att ta del av genom att attrahera och behålla internationella studenter.

Med ”det globala kunskapslyftet” syftar jag på den mycket snabba expansionen av högre utbildning runt om i världen. Antalet högskolestudenter växer snabbt globalt och allt fler vill studera i utomlands. Här finns stora möjligheter att expandera högskolan utan att det kostar något för Sverige, tvärtom bidrar de inresande studenterna genom studieavgifter och sin konsumtion under studietiden med stora värden.

I Almegas färska rapport Attrahera och behålla – internationella studenter för minskade kompetensbrister visar vi på utmaningarna med de växande kompetensbristerna och den hårdnande globala konkurrensen. Samt på hindren som begränsar Sveriges förmåga att attrahera och behålla internationella studenter.

Ett nedslående faktum är att knappt en av tio inresande studenter från länder utanför EU etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden efter sina studier. Trots att de i hög grad läser avancerade utbildningar med inriktning mot bristyrken inom exempelvis teknik och IT. Ganska många kommer hit, men få stannar. En förslösad möjlighet.

För att vässa Sveriges förmåga att attrahera och behålla internationella studenter, för minskade kompetensbrister, föreslår Almega bland annat följande:

  • Ge lärosätena i uppdrag att stärka arbetslivsanknytningen för svenska och internationella studenter.
  • Marknadsför Sverige bättre som destination för studier och arbete.
  • Ta fram en exportstrategi för högre utbildning.
  • Gör det möjligt att stanna och söka arbete i 12 månader efter fullgjorda studier.
  • Koppla stipendiesystemet till etableringen på arbetsmarknaden.
  • Erbjud samverkanscheckar till små företag som tar emot studenter på praktik.

Attraherabehalla