Nomineringarna till Anbudspriset är igång

Anbudspriset delas ut på Almegas upphandlingsdag 2018. Nomineringen är öppen och sker via www.anbudspriset.se.

Anbudspriset www.anbudspriset.se ut till är ett initiativ från leverantörer och företagsorganisationer som önskar en tydligare kommunikation mellan upphandlare och leverantörer.

– Dialogen mellan företag och myndigheter blir allt viktigare i offentlig upphandling, säger Stefan Holm på Almega. Det är nödvändigt för att kunna göra de bästa upphandlingarna och väl fungerande avtal. Anbudspriset handlar om just detta, att premiera några av landets bästa upphandlare.

Bakgrunden till Anbudspriset är en gemensam uppfattning hos ett antal leverantörer och företagsorganisationer att upphandlingsförfarandet kan utvecklas genom bra kommunikation, med effekten att rätt krav ställs på produkter och tjänster. Detta är tänkt att leda till en transparent upphandlingsprocess, bättre fungerande avtal och i slutändan bättre service till slutanvändaren av produkten och tjänsten.

Anbudspriset går till den upphandlare eller avtalsförvaltare som:

  • vidgat sin syn till att omfatta mer än bara den upphandlande myndighetens behov,
  • genom en god dialog med branschens aktörer ställt väl avvägda och uppföljningsbara krav i upphandlingen och på så sätt höjt kvaliteten på avtalet, satt sig in i branschen och agerat vid brister eller oseriöst uppträdande från leverantörens sida.

Bakom Anbudspriset står Almega, Astar, Bring CityMail, Hermods/Academedia, Manpowergroup, Semantix, KOMM Sveriges Kommunikationsbyråer.